Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Werkgevers moeten vanaf 1 juli 2023 CO2-uitstoot registreren

Vanaf 1 juli 2023 moeten werkgevers met 100 werknemers of meer gegevens aanleveren over de CO2-uitstoot van de reizen van hun personeel. Deze registratie is een uitvloeisel van het Klimaatakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt over de reductie van CO2-uitstoot. Eerder was de beoogde ingangsdatum 1 januari 2023, maar de inwerkingtreding van het ontwerpbesluit is opgeschort naar 1 juli 2023.

Doelstelling in het klimaatakkoord is om de CO2-emissies door werk gebonden personenmobiliteit vanaf 2030 met 1 Megaton te verlagen. Daarbij gaat het om woon-werkverkeer en alle zakelijke ritten waarvoor de werknemer een financiële vergoeding ontvangt of een vervoermiddel ter beschikking is gesteld.

De bedoeling is dat alle werkgevers bewuste keuzes gaan maken over de verduurzaming van de personenmobiliteit. Grote werkgevers moeten hierover nu dus CO2-uitstootgegevens aan gaan leveren.

Als tussentijds blijkt dat de doelstelling in 2030 niet gehaald gaat worden, kan er vanaf 2026 een maximering worden opgelegd aan individuele werkgevers over de maximum CO2-emissie van de werk gebonden personenmobiliteit.

Bron: WENB.