Werkneemster wordt uit het niets beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag

23 jaar lang werkt een medewerkster inmiddels bij een organisatie. Er is nooit een verkeerd woord gevallen en de medewerkster geeft inmiddels leiding aan ongeveer 35 collega’s verdeeld over meerdere afdelingen. Uit het niets wordt ze om de oren geslagen met aantijgingen en verwijten die duiden op grensoverschrijdend gedrag. Dit gaat de medewerkster niet in de koude kleren zitten en ze meldt zich ziek. Waar ligt welke verantwoordelijkheid en hoe wordt deze situatie opgelost?

Op 16 november 2022 leert de medewerkster voor het eerst over eventuele klachten aan haar adres. Zij en haar leidinggevende ontvangen op die dag een mail van de vertrouwenspersoon dat ze graag een afspraak willen inplannen. De leidinggevende van de beschuldigde medewerkster reageert geschrokken: dit doen ze niet zomaar. De beschuldigde medewerkster antwoordt dat ze geen flauw idee heeft.

Nadat het gesprek met de vertrouwenspersoon plaats heeft gevonden blijkt dat er meer dan 5 collega’s klachten en onvrede hebben geuit. De beschuldigde medewerker wordt beschuldigd van:

  • Het niet pakken van haar rol.
  • Over de medewerkers heenlopen.
  • Verschillende boodschappen uitdragen.
  • Veel negativiteit.
  • Het behandelen van de medewerkers als een klein kind.
  • Het creëren van een angstcultuur.

De werkneemster herkent zich absoluut niet in de aantijgingen en naar aanleiding van de gesprekken en beschuldigingen meldt ze zich volledig ziek. Het advies van de bedrijfsarts luidt vervolgens: op dit moment is de werkneemster op medische gronden niet in staat om haar eigen of ander werk uit te voeren. Wat volgt is een slepend proces waarin de werkneemster een transitie- en billijke vergoeding probeert af te dwingen.

Bij de rol van een goede werkgever hoort een gedegen onderzoek naar klachten zoals deze. Daar heeft het in deze situatie op kwalijke wijze aan ontbroken. De werkgever heeft de klachten zonder enig onderzoek voor waarheid aangenomen en dit heeft voor een onwerkbare situatie gezorgd. De rechter besluit het contract van de werkneemster te ontbinden en haar zowel een billijke- als een transitievergoeding toe te kennen. Het totale kostenplaatje voor de werkgever komt hiermee op ruim twee ton.  

Bron: Rechtspraak.