Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Wijzigingen voor niet-voltooide machines volgens de machineverordening (vanaf 2027)

De nieuwe verordening moet helpen om werknemers en consumenten beter te beschermen. Dit zal ook de geloofwaardigheid en goede naam van de Europese industrie aanzienlijk verbeteren.

Belangrijkste wijzigingen voor niet-voltooide machines:

  1. Aangepaste definitie van niet-voltooide machine.

  2. Risicobeoordeling volgens de bestaande en nieuwe essentiële veiligheids- en gezondheidseisen uit bijlage III van de machineverordening. Startende met een oplijsting van de relevante gevaren en te nemen preventiemaatregelen tegen deze gevaren. De preventiemaatregelen worden bepaald door de fabrikant met een duidelijke afweging van welke preventiemaatregelen noodzakelijk zijn en kunnen vervuld worden voor het invullen van de van toepassing zijn essentiële gezondheids- en veiligheidseisen.

  3. Het toelaten van de introductie van digitale EU-inbouwverklaringen en montagehandleidingen voor niet voltooide machines alsook de wettelijke eisen die hieraan gekoppeld zijn.

  4. Nieuwe, uitgebreidere en gedetailleerdere eisen voor de montagehandleiding.

Bron: Prebes.