Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Zo kunnen bedrijven zich wapenen tegen disruptie in supplychain

Zolang er sprake is van een onveilige situatie in de Rode Zee, rest als alternatief alleen een 6000 km langere route om Zuid-Afrika langs Kaap de Goede Hoop. Dit leidt tot aanzienlijk langere doorlooptijden van 8 tot 10 vaardagen en heeft de nodige impact op de internationale capaciteit die met zeevracht is te vervoeren.

De afgelopen jaren zijn internationale supplychains al hard geraakt door de nodige disrupties in productie en transport. De huidige situatie legt de kwetsbaarheid van de ketens opnieuw bloot en onderstreept de noodzaak om ketens anders in te richten en te besturen. Goederen worden vertraagd geleverd, waarbij verladers geen opties meer hebben om de levering te versnellen. De ervaring met de oorlog in Oekraïne leert ons dat de hedendaagse supplychains een complex web van onderlinge verbondenheid vormen. Een verstoring op 1 locatie heeft directe gevolgen voor andere locaties en zelfs andere ketens wereldwijd.

Op dit moment brengen veel ondernemers de gevolgen voor hun ketens in kaart. Veel is afhankelijk van het product dat ze verkopen of fabriceren hoe de keten is ingericht. Een bedrijf dat consumentenelektronica verkoopt, is vaker ‘just In time’ ingericht. Hierbij is de ‘time to market’, het tijdspad dat nodig is vanaf de ontwikkeling van een product tot daadwerkelijke mogelijkheid tot verkoop aan de klant, cruciaal bij de introductie van nieuwe producten. Een meubelbedrijf met voldoende voorraad van een eindproduct heeft op korte termijn minder last van een verstoring.

Bij een forse verstoring in de keten is het belangrijk dat een bedrijf de huidige situatie in kaart brengt: welke goederenstromen worden precies geraakt? Welke mogelijke impact heeft dit voor bestaande orders en klanten? En kan het bedrijf op korte termijn alternatieven zoeken? De treinverbinding vanuit Azië door Rusland is vanwege de oorlog in Oekraïne niet mogelijk en het invliegen van producten is over het algemeen 10 keer duurder. Vliegen is daardoor alleen in noodgevallen een reëel alternatief. Daarnaast is het aan te raden om bestaande inkooporders eerder te boeken en te verschepen om tijdverlies aan de voorkant van de keten enigszins goed te maken.

Zo kunnen investeringen in real time visibility en tracking waardevol zijn. Het is voor veel verladers niet altijd duidelijk waar goederen zich bevinden en de informatieoverdracht en kwaliteit laten nogal eens te wensen over. Daarom is inzicht hebben in de ladingbewegingen erg waardevol om de impact van een verstoring in te schatten en vervolgacties te bedenken.

Het lijkt alsof een verstoring als in de Rode Zee alleen een negatieve impact heeft op importeurs. Maar ook bedrijven die exporteren naar het Midden-Oosten en Azië worden geconfronteerd met langere lead times en mogelijk oplopende kosten. De bestelsoftware zullen die bedrijven vervolgens aanpassen aan de langere doorlooptijden om de impact op beschikbaarheid van hun goederen op de middellange termijn beperkt te houden. De impact voor veel bedrijven kan op korte termijn groot zijn en hun alternatieven beperkt. Dit kan uiteindelijk leiden tot lagere klanttevredenheid en kansen voor concurrerende bedrijven om marktaandeel te winnen. Een snelle predict and respond-reactie zorgt ervoor dat een crisis te managen blijft.

Om je als bedrijf voor te bereiden op verstoringen is scenarioplanning een onmisbaar instrument. Bij scenarioplanning breng je in kaart welke alternatieven er zijn om je goederen dichter bij huis in te kopen. En kun je antwoord krijgen op vragen zoals: blijven bestaande afzetmarkten intact of moet je naar nieuwe markten zoeken? Bedrijven kunnen er veel aan hebben om structureel te werken aan veerkracht. Dit kan onder andere door de volgende zaken in kaart te brengen en aan te werken: redundantie, samenwerking, flexibiliteit, transparantie en wendbaarheid.

Met deze volatiele, onzekere, complexe en ambigue wereld waarin we momenteel leven, doen bedrijven er verstandig aan om worstcasescenario’s uit te werken, intern te bespreken en in het vizier te houden. Met deze nieuw gecreëerde grip op onverwachte situaties zijn bedrijven uiteindelijk het best in staat om te voldoen aan de leveringsverwachtingen van de klanten in tijden van verstoringen of die zelfs te overtreffen. 

Bron: evofenedex.