MVK

MIDDELBARE VEILIGHEIDSKUNDE / PREVENTIEADVISEUR NIVEAU II (AANVULLENDE VORMING ARBEIDSVEILIGHEID NIVEAU 2 – VOLLEDIGE CURSUS)

Als je aan de slag wilt als Middelbaar Veiligheidskundige / Preventieadviseur Niveau 2, dan moet je een ‘aanvullende vorming’ doorlopen. Deze wettelijk erkende opleiding bestaat uit 2 delen: een basismodule en een specialisatiemodule.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Beschikken over

  • het diploma hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen; of
  • het getuigschrift preventieadviseur niveau 3 (LVK), aangevuld met een bewijs dat je 5 jaar ervaring hebt in een preventiedienst.

VOOR NEDERLANDSE KANDIDATEN

Deze cursus behandelt enkel de Belgische invulling van de Europese regelgeving. In Nederland is die vaak afwijkend. Het getuigschrift ‘preventieadviseur niveau 2′ kan in Nederland worden erkend als MVK-diploma, mits gunstig advies van Hobeon SKO of DNV.
Als Nederlandse cursist moet je een van de onderstaande documenten kunnen voorleggen om te starten aan de basismodule niveau 2:

  • einddiploma van het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO);
  • einddiploma van het middelbaar beroepsonderwijs met kwalificatieniveau 4 (MBO4);
  • getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen;
  • einddiploma van het hoger beroepsonderwijs met volledig leerplan.

WAT HOUDT DE CURSUS IN

De cursus is opgebouwd zoals vereist in het KB Vorming van 17 mei 2007, dat je kan raadplegen op de website van FOD WASO.
De aanvullende vorming arbeidsveiligheid niveau 2 bestaat uit twee modules. De multidisciplinaire basismodule duurt 120 lesuren, verspreid over 20 lesdagen. Daarna volgt de specialisatiemodule arbeidsveiligheid niveau 2 van 90 lesuren (15 lesdagen).